WITAMY W DOMU WYPOCZYNKOWYM RZEMIEŚLNIK!!!

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA WCZASY I REHABILITACJĘ NAD MORZEM 

Promocje do 28 lutego r.

Duże rabaty na pobyty hotelowe ze śniadaniem. 

Pakiet pobytowy z zabiegami rehabilitacyjnymi

Prozdrowotna zima 2022

Zadzwoń!!! Sprawdź nasze propozycje.

Tel. +48 58 553 00 57

Zachowujemy wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pobyty realizowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego!                                                               

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19. (Wymóg stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.)

Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, dla osób, o których mowa powyżej, jest skierowanie wystawione:

1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub,

2) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na pobyty wczasowe w ramach usług hotelowych.

Zapraszamy do kontaktu i rezerwacji pod nr tel. 58 553 00 57 lub pod adresem: recepcja@rzemieslnik-gdansk.pl