WITAMY W DOMU WYPOCZYNKOWYM RZEMIEŚLNIK

ZAPRASZAMY NA WCZASY NAD MORZEM

Serdecznie zapraszamy na wypoczynek nad morzem w Domu Wypoczynkowym RZEMIEŚLNIK.

Zachowujemy wszystkie zasady bezpieczeństwa!

Pobyty będą realizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego!

Szanowni Państwo

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.
Wymóg stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.
Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, dla osób, o których mowa powyżej, jest skierowanie wystawione:
1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub
2) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na pobytu wczasowe w ramach usług hotelowych.

Zapraszamy do kontaktu i rezerwacji pod nr tel. 58 553 00 57   lub poprzez e-mail recepcja@rzemieslnik-gdansk.pl