USŁUGI GASTRONOMICZNE

ŚNIADANIEOBIADKOLACJA
35,00 zł40,00 zł30,00 zł

U W A G A ! Śniadanie w formie bufetu jest serwowane gdy w obiekcie znajduje się minimum 10 Gości.