USŁUGI GASTRONOMICZNE

ŚNIADANIEOBIADKOLACJA
32,00 zł40,00 zł28,00 zł

U W A G A ! Śniadanie w formie bufetu jest serwowane gdy w obiekcie znajduje się minimum 10 Gości.