RABATY

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z nową polityką cenową Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w mocy pozostają dotychczas udzielone rabaty dla stałych klientów, które zostały odnotowane w naszej ewidencji.

Rabat dla stałych klientów naliczany jest od 5-tego pobytu w Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik” i wynosi nie więcej niż 10%.

Rabat dla grup zorganizowanych uzależniony jest od wielkości grupy i indywidualnych ustaleń.

Rabat dla Rzemieślników zrzeszonych w organizacjach przynależących do Związku Rzemiosła Polskiego i dla pracowników tychże organizacji wynosi 10% i jest udzielany na podstawie zaświadczenia zgodnego z zarządzeniem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

Uwaga: Rabaty nie sumują się. Można skorzystać tylko z jednej formy opustu ceny.

UPUSTOWI NIE PODLEGAJĄ USŁUGI GASTRONOMICZNE!